آدرس مهد کودک زیر گنبد کبود در اصفهان

مهد کودک ریر گنبد کبود در اصفهان مهد کودک زیر گنبد کبود ابشار اصفهان مهد کودک زیر گنبد کبود اصفهان آدرس مهد کودک زیر گنبد کبود در اصفهان مهد زیر گنبد کبود مهد کودک زیر گنبد کبود اصفهان خانمهاي ساكن اصفهان يه مهد كودك خوب معرفي كنيد… … این مبحث تعطیل شده است – ninisite.com آموزشگاه هنرهای تجسمی گنبد کبود ـ راهنمای مشاغل … زیر گنبد کبود – sajadifateh.persianblog.ir

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت تاسیس مهدکودک

آدرس مهد کودک زیر گنبد کبود در اصفهان

تعاریف انواع مهدهای کودک

 مراحل تاسیس و راه اندازی مهد کودک

مهدقرآنی : مهد کودکی است که علاوه برانجام مسئولیت مراقبت و پرورش کودکان درابعاد مختلف ،به امر آموزش قرآن ومفاهیم ینی به کودکان نیز فعالیت دارد.

مساجد: مهدکودکی است که با استفاده از امکانات وفضای فیزیکی مساجد برای ارائه خدمات فرهنگی ، آموزشی به کودکان منطقه نمازگزاران تأسیس می گردد.

آدینه مهد : مهدکودکی است که در روزهای جمعه از ساعت 10 لغایت 14 جهت ارایه خدمات مهدهای کودک به کودکانی که والدین آنها درنمازجمعه حضوردارند تشکیل می گردد.

روستامهد: مهدکودکی است که توسط اشخاص حقیقی ویاحقوقی وباهمکاری شورای اسلامی وتحت نظارت سازمان بهزیستی تأسیس می گردد ومسئولیت مراقبت وپرورش کودکان روستایی درابعادمختلف ازآغاز سه سالگی تا 6 سالگی راعهده دار می باشد .

 موافقت اصولی

موافقت نامه ای است که پس از طی مراحل پیش بینی شده در دستورالعمل عمومی توسط کمیسیون ماده 26 استان بااعتبار یک ساله برای متقاضیان صادرمی گردد تا نسبت به آماده نمودن ساختمان، تجهیز وتأمین نیروی انسانی موردنیاز وکسب تائیدیه های لازم اقدام نماید. شایان ذکراست اعتبارموافقت اصولی یک بار به مدت 6 ماه قابل تمدید می باشد .

 موسس مهدکودک

به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می گردد که پس از طی مراحل پیش بینی شده موفق به دریافت موافقت اصولی وسپس پروانه فعالیت می گردد.

 مسئول فنی مهدکودک

فرد مونث واجد شرایطی است که از طرف مؤسس ( حقیقی یا حقوقی) ، به سازمان بهزیستی استان معرفی تا پس ازتائید کمیسیون استان برای آن فرد پروانه مسئول فنی صادر و درمهدکودک مربوطه مطابق با این دستورالعمل انجام وظیفه نماید.

پروانه فعالیت مهدکودک

مجوزی است که برای شروع وتداوم فعالیت مهدکودک پس از تجهیز و تأمین ومعرفی نیروی انسانی موردنیاز با اعتبارسه ساله صادر می گردد.

نحوه تأسیس مهدکودک

شرایط عمومی موسس

 • اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • عدم اعتیاد به موادمخدر
 • عدم سوء پیشینه کیفری
 • داشتن تائیدیه صلاحیت فردی حراست
 • داشتن کارت پایان خدمت یامعافیت برای برادران
 • برخورداری از سلامت جسم و روان به تائید روان پزشک معتمد سازمان
 • داشتن تائیدیه گزینش برای انتخاب اصلح

شرایط اختصاصی موسس

 • دارا بودن تحصیلات کارشناسی یا بالاتر
 • طی دوره های آموزشی مطابق بادستورالعمل آموزشی
 • درصورت فقدان متقاضیان بامدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر ،افراد دارای مدرک تحصیلی کاردانی می توانند
 • متقاضی تأسیس روستامهد ویامتقاضی تأسیس مهدکودک در مناطق کم برخوردارشهری باشند  .

تبصره : برای اشخاص حقوقی باید حداقل دونفر از اعضای هیأت مدیره دارای مدرک تحصیلی کارشناسی باشند.

تبصره: هشت سال سابقه کار مرتبط برای کارکنان بازنشسته یا بازخرید سازمان بهزیستی که حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم باشندمعادل مدرک کارشناسی محسوب می گردد.

تبصره: موسسین که دریک استان دارای مهدکودک فعال بوده وپروانه فعالیت آنها دارای اعتبار می باشد وقصد جابجایی به استان دیگر را داشته باشند فقط از لحاظ شرایط مدرک تحصیلی مندرج در این دستورالعمل معاف بوده ومدرک تحصیلی زمان اخذ مجوز قبلی ملاک عمل خواهد بود.

تبصره: متقاضیان تأسیس مهدکودک، که عضو بسیج وحداقل دارای 4سال سابقه همکاری فعال با بسیج داشته باشند (با تأییدیه کتبی از بسیج) درشرایط مساوی از اولویت اخذ مجوز برخوردارند.

شرایط عمومی مسئول فنی

 • اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • عدم اعتیاد به موادمخدر
 • عدم سوء پیشینه کیفری
 • داشتن تائیدیه صلاحیت فردی حراست
 • داشتن کارت پایان خدمت یامعافیت برای برادران
 • برخورداری از سلامت جسم و روان به تائید روان پزشک معتمد سازمان داشتن تائیدیه

شرایط اختصاصی مسئول فنی

 • طی دوره های آموزشی مطابق بادستورالعمل آموزشی
 • دارابودن یکی از شرایط تحصیلی ذیل:
 • دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته پیش دبستانی
 • دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته های روان شناسی ، علوم اجتماعی فقط با گرایش مددکاری اجتماعی وخدمات اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره وراهنمایی ، مدیریت آ موزشی ،آموزش ابتدایی وکودکیاری باشش ماه سابقه کار آموزش رسمی درمهدهای کودک باتایید کمیته تخصصی ویاگذراندن 100 ساعت کارورزی درمهدهای کودک با تائید بهزیستی استان .
 • دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته های علوم قرآنی ،الهیات یا سطح حوزوی معادل با یک سال سابقه کار آموزشی درمهدهای کودک باتایید کمیته تخصصی ویاگذراندن 300 ساعت کارورزی درمهدهای کودک .
 • دارندگان رتبه های اول تا سوم کشوری وبین المللی دررشته های مختلف قرآنی با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی درسایر رشته ها به انضمام تائیدیه مراجع ذیصلاح ،جهت تأسیس مهدکودک قرآنی با شش ماه سابقه فعالیت ویا 100 ساعت کارورزی .
 • درصورت فقدان متقاضیان بامدرک تحصیلی کارشناس ی یا بالاتر ،اف راد دارای مدرک تحصیلی کاردان ی می توانندمتقاضی تأسیس روستامهد ویامتقاضی تأسیس مهدکودک در مناطق کم برخوردارشهری باشند .

تبصره: هشت سال سابقه کار مرتبط برای کارکنان بازنشسته یا بازخرید سازمان بهزیستی که حداقل دارای مدرک تحصیلی دپیلم وچهارسال سابقه کار مرتبط برای دارندگان مدرک کارشناسی غیرمرتبط معادل مدرک کارشناس یمرتبط محسوب می گردد.

تبصره: مدیران مؤسس یا مدیران مهدهای کودک خصوصی که قبل از تصویب وابلاغ ای ن دستورالعمل موفق به دریافت ابلاغ مدیریت شده اند ، به شرط دارا بودن سایر شرایط مقرر، از نظر مدرک تحصیلی مشمول مقررات این دستورالعمل نخواهند بود.

تبصره: تمدید پروانه فعالیت روستامهدهایی که روستای موردنظر از لحاظ تقسیمات کشوری به منطقه شهری تبدیل شده باشد بلامانع بوده ومدیران مؤسس یامدیران روستامهد که قبل از تصویب وابلاغ این دستورالعمل موفق به دریافت پروانه فعالیت شده اند ،به شرط دارابودن سایر شرایط مقرر، از نظر مدرک تحصیلی مشمول مقررات این دستورالعمل نخواهندبود،مشروط براین که تمامی دوره های آموزشی رامطابق بادستورالعمل آموزشی گذرانده باشند.

تبصره: مسئول فنی(مدیر) مهدکودک تا پایان 60 سالگی مجاز به ادامه فعالیت می باشند و در پایان سن مذکور باید فرد واجد شرایط دیگری به عنوان مسئول فنی معرفی گردد.

تبصره: مسئولین فنی که دریک استان دارای مهدکودک فعال بوده وپروانه فعالیت آنها دارای اعتبار می باشد وقصد جابجایی به استان دیگررا داشته باشند فقط از لحاظ شرایط مدرک تحصیلی مندرج دراین دستورالعمل معاف بوده ومدرک تحصیلی زمان اخذ مجوز قبلی ملاک عمل خواهد بود .

تبصره: متقاضیان انتقال مهدکودک از روستا به شهر درصوت موافقت کمیته تخصصی استان (با درنظرگرفتن عملکرد مدیر روستا در زمان فعالیت وتلاش وی در جذب کودکان واین که قبل از موافقت با انتقال روستامهد باید فرد واجدشرایط دیگری درروستای موردنظرروستامهد دایرنماید و به عبارتی روستامهد در روستای مذکور تعطیل نگردد) از لحاظ مدرک تحصیلی باید واجد شرایط زیر باشند :

 • دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با داشتن حداقل 7 سال سابقه فعالیت به عنوان مدیرروستامهد
 • دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم غیرمرتبط باداشتن حداقل 5سال سابقه فعالیت به عنوان مدیر روستامهد
 • دارندگان مدرک تحصیلی فوق پیلم مرتبط(پیش دبستانی،مربیگری و..) وکارشناسی غیرمرتبط باداشتن حداقل 3 سال سابقه فعالیت به عنوان مدیر روستامهد.

شرایط عمومی مربی

 • کلیه شرایط لازم ذکر شده دربند فوق
 • دارا بودن حداقل 20 وحداکثر 60 سال سن

شرایط اختصاصی مربی

 • دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا بالاتر با اولویت رشته های مربی کودک و پیش دبستانی
 • افرادی که دارای حداقل تحصیلات دیپلم بوده وهمچنین دارای یکسال سابقه فعالیت درمهدکودک باشند درصورت داشتن سایر شرایط می توانند مربی مهدکودک باشند .
 • داشتن گواهی گذراندن دوره آموزشی مطابق دستورالعمل آموزشی

ترکیب و تعداد نیروی انسانی موردنیاز مهدکودک

 • یک نفر مسئول فنی به عنوان مدیر
 • یک نفر مربی مهدکودک به ازای هر 10 کودک شیرخوار، 15 کودک نوپا، یا 15 کودک نوباوه.
 • یک نفر کمک مربی مهدکودک به ازای هر 10 کودک شیرخوار، 15 کودک نوپا ، یا 15 کودک نوباوه.
 • به ازای هر 10 کودک شیرخوار یک نفر مراقب
 • یک نفر خدمتگزار به ازاء هر 50 کودک
 • یک نفر آشپز برای مهدهای کودک تمام وقت، شبانه ، شبانه روزی و
 • یک نفر کمک آشپز برای مهدهای کودک تمام وقت، شبانه وشبانه روزی با ظرفیت بیش از 100 کودک
 • روانشناس وکارشناس بهداشت به صورت پاره وقت یک بار درماه

مدارک موردنیاز برای در یافت موافقت اصولی

اشخاص حقیقی
 • فرم درخواست تکمیل شده موافقت اصولی
 • تصویر تمامی صفحات شناسنامه
 • تصویر کارت ملی
 • دوقطعه عکس پرسنلی
 • تصویر گواهی وضعیت نظام وظیفه برای برادران (برابر اصل)
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
 • اصل گواهی عدم اعتیاد
 • تائیدیه صلاحیت فردی از ادارات اماکن
 • تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی (برابر اصل)
 • تائیدیه صلاحیت فردی از حراست
 • اصل گواهی دوره آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی

تبصره: موافقت اصولی وپروانه فعالیت برای متقاضیانی که اقلیت های مذهبی می باشند با تائید حراست سازمان و بصورت متمرکز توسط سازمان بهزیستی کشور صادر خواهد شد .

اشخاص حقوقی
 • فرم درخواست تکمیل شده موافقت اصولی
 • پروانه تأسیس معتبر از سازمان بهزیستی
 • شماره ثبت از اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری
 • درج موضوع تأسیس مهدکودک دراهداف اساسنامه
 • آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور
 • تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی دونفر از اعضای هیأت مدیره (برابراصل)
 • پروانه فعالیت (حقیقی وحقوقی)
 • فرم درخواست تکمیل شده پروانه فعالیت
 • دارابودن موافقت اصولی جهت اشخاص حقیقی وحقوقی
 • دوقطعه عکس پرسنلی متقاضی حقیقی و رئیس هیأت مدیره متقاضی حقوقی
 • تأئیدیه دفتر فنی ومهندسی درخصوص مکان مهدکودک
 • تأئیدیه انتظامی ترافیکی درخصوص مکان مهدکودک
 • تأئیدیه اداره بهداشت درخصوص مکان مهدکودک
 • تأئیدیه مکان مهدکودک توسط کارشناس حوزه کودکان
 • تصویر مدرک تحصیلی مرتبط مسئول فنی(برابر اصل)
 • گواهینامه آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی
 • تأئیدیه گزینش (موسس ومسئول فنی)

تبصره: روستامهدهازداشتن تائیدیه انتظامی ترافیکی وپرداخت مبلغ تعیین شده جهت صدور پروانه فعالیت معاف می باشند .

مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه فعالیت

 • فرم درخواست تکمیل شده تمدید پروانه فعالیت
 • تصویر پروانه فعالیت
 • دو قطعه عکس پرسنلی متقاضی حقیقی ورئیس هیأت مدیره متقاضی حقوقی
 • تأئیدیه اماکن درصورت تغییر مکان مرکز
 • تائیدیه اداره بهداشت
 • تائیدیه معتبر فنی ومهندسی ( روستامهدها از ارائه این تائیدیه معاف می باشند)
 • تائیدیه کمیته تخصصی درخصوص عملکرد ومکان مرکز درصورت تغییر
 • تائیدیه صلاحیت فردی از حراست
 • ارائه گواهی دوره ای آموزشی که مطابق با دستورالعمل آموزشی گذرانده اند
 • تأئیدیه ی عضویت درکانون توسعه وهمیاری مهدهای کودک استان

مدارک مورد نیاز جهت  دریافت پروانه مسئول فنی

 • فرم درخواست تکمیل شده پروانه مسئول فنی
 • تصویر تمامی صفحات شناسنامه
 • تصویر کارت ملی
 • دوقطعه عکس پرسنلی
 • تصویرمدرک تحصیلی مطابق با موارد ذکرشده و برابر اصل
 • تائیدیه صلاحیت فردی از حراست سازمان
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
 • اصل گواهی عدم اعتیاد
 • تائیدیه صلاحیت فردی از ادارات اماکن
 • اصل گواهی دوره آموزشی (مطابق بادستورالعمل آموزشی)

تبصره: اعتبار پروانه مسئول فنی مهدکودک دوسال می باشد .بدیهی است تاریخ اعتبار پروانه مسئول فنی نباید بیشتر از تاریخ اعتبار پروانه فعالیت مهدکودک باشد.

تبصره: چنانچه دارنده موافقت اصولی ومسئول فنی یک نفر باشند ، نیازی به ارائه مجدد مدارک شخص نمی باشد و پروانه مسئول فنی برای افراد مذکور برا ی 3 سال صادرخواهدشد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *