ترجمه فارسی اهنگ aint your mama

متن و ترجمه فارسی آهنگ Ain’t Your Mama از Jennifer Lopez متن آهنگ aint your mama جنیفر لوپز | فـان لایـو ترجمه فارسی اهنگ aint your mama Searched Around The … aint your mama jennifer lopez فارسی ترجمه ترجمه فارسی اهنگ aint your mama Searched Around The … jeniffer lopez aint your mama : ترجمه اهنگ های خارجی – Jocker متن و ترجمه هنگ I aint your mama معنی اهنگ ain’t your mama – giz-miz.xyz متن و ترجمه aint your mama متن و ترجمه ی اهنگ جدید jennifer lopes ain t your mama
متن آهنگ “dear mama”به همراه ترجمه فارسی از 2pac

When I was young me and my mama had beef
وقتی که جون بودم من و مامانم دعوا داشتیم

Seventeen years old kicked out on the streets
17 سالم بود که  از خونه بیرون انداختنم

Though back at the time, I never thought I’d see her face
موقعی که بخودم اومدم هیچ وقت فکر نمیکردم که نتونم چهرش رو ببینم

Ain’t a woman alive that could take my mama’s place
هیچ زنی نمیتونه جای مامانه منو بگیره

Suspended from school; and scared to go home, I was a fool
از مدرسه اخراج شدم  و میترسیدم برم خونه  یه احمق بودم

with the big boys, breakin all the rules
با پسرای بزرگ تموم قانون رو شکوندم

I shed tears with my baby sister
من با خواهر کوچولوم گریه میکردم

Over the years we was poorer than the other little kids
اون سال ها ما از بچه های دیگه بدبختر بودیم

And even though we had different
با اینکه تفاوت هایی داشتیم

daddy’s, the same drama
بابا.درام همیشگی

When things went wrong we’d blame mama
وقتی اوضاع خراب میشد ما مامان رو مقصر میدونستیم

I reminice on the stress I caused, it was hell
من یادمه تو خیابون چه کارایی میکردم .جهنم بود

Huggin on my mama from a jail cell
مادرم رو بغل میکردم از پشت سلول زندان

And who’d think in elementary?
و کی فکر میکرد که آسونه؟

Heeey! I see the penitentiary, one day
هی!!!من بازداشتگاه رو یه روز دیدم

And runnin from the police, that’s right
واز پلیس فرار میکردم.درسته

Mama catch me, put a whoopin to my backside
مامان منو گرفت وسرم محکم داد میزد

And even as a crack fiend, mama
وحتی مثل یه آدم معتادوشرور.مامان

You always was a black queen, mama
تو همیشه یه ملکه سیاه هستی مامان

I finally understand
من آخر فهمیدم

for a woman it ain’t easy tryin to raise a man
برای زن آسون نیست تا یه مرد رو بزرگ کنه

You always was committed
تو همیشه یه متعهد هستی

A poor single mother on welfare, tell me how ya did it
یه مادر تنها تو آسایش.بم بگو چطور تونستی

There’s no way I can pay you back
هیچ راهی نیست که بتونم زحماتت رو جبران کنم

But the plan is to show you that I understand
اما این طرح نشون میده که من فهمیدم

You are appreciated
تو قدردانی شدی

[Chorus: Reggie Green & “Sweet Franklin” w/ 2Pac]

Lady…
خانم

Don’t cha know we love ya? Sweet lady
نمیدونی که دوست داریم؟خانم شیرین

Dear mama
مامان عزیز

Place no one above ya, sweet lady
هیچ کی از تو بالاتر نیست.خانم شیرین

You are appreciated
تو قدر دانی شدی

Don’t cha know we love ya?
نمیدونی که دوست داریم؟

[second and third chorus, “And dear
mama” instead of “Dear mama”]

[Verse Two: 2Pac]

Now ain’t nobody tell us it was fair
حالا هیچ کی نمیتونه به ما بگه که اون خوب بود

No love from my daddy cause the coward wasn’t there
هیچ عشقی از پدرم ندارم چون ترسو پیشم نبود

He passed away and I didn’t cry, cause my anger wouldn’t let me feel for a stranger
اون از ما دور شد و من گریه نکردم چون خشمم نمیذاره یه غریبه رو احساس کنم

They say I’m wrong and I’m heartless, but all along I was lookin for a father he was gone
اونا میگن من بد و بی عاطفم.اما تمامن داشتم دنبال پدری میگشتم که رفته بود

I hung around with the Thugs, and even though they sold drugs
من با آدم کشا میگشتم.و حتی اونا بهم مواد هم فروختن

They showed a young brother love
اونا عشق یه برادر رو بمن نشون دادن

I moved out and started really hangin
من رفتم بیرون و شروع کردم

I needed money of my own so I started slangin
من به پول احتیاج داشتم بنابرین شروع کردم به گستاخ بودن

I ain’t guilty cause, even though I sell rocks
من گناهکار نیستم چون حتی سنگم میفروختم

It feels good puttin money in your mailbox
حال میده پول بذاری تو صندوق پستت

I love payin rent when the rent’s due
من حال میکنم که اجاه رو بپردازم وقتی که موقعشه

I hope ya got the diamond necklace that I sent to you
امیدوارم اون گردنبد الماسی رو که برات فرستادم رو گرفته باشی

Cause when I was low you was there for me
چون وقتی که من پولی نداشتم تو کمکم کردی

And never left me alone because you cared for me
وهیچ وقت تنهام نذاشتی چون ازم محافظت میکردی

And I could see you comin home after work late
ومن میدیدم که از کار دیر میای خونه

You’re in the kitchen tryin to fix us a hot plate
تو آشپز خونه ای داری واسمون یه چراغ خوراک پزی درست میکنی

Ya just workin with the scraps you was given
و داری با تکه هایی که خراب کردی بودی کار میکنی

And mama made miracles every Thanksgivin
ومامان چیز شگفت انگیز درست میکنه  موقعی که روزه شکر گذاریه

But now the road got rough, you’re alone
و حالا جادت داره ناهموار میشه و تنهایی

You’re tryin to raise two bad kids on your own
تو داری تلاش میکنی تا دو تا بچه بد رو بزرگ کنی

There’s no way I can pay you back
هیچ راهی نیست که بتونم زحماتت رو جبران کنم

But the plan is to show you that I understand
اما این طرح نشون میده که من فهمیدم
You are appreciated
تو قدردانی شدی

[Chorus]

[Verse Three: 2Pac]

Pour out some liquor and I reminsce,cause through the drama I can always depend on

mymama
یکم شراب از بطریم ریخت.و بیاد میارم بخاطر درام همیشه به مادرم توکل میکردم

And when it seems that I’m hopeless You say the words that can get me back in focus
و وقتی که ناامیدم  تو کلماتی رو میگی که منو به حالت خوب دوباره بر میگردونه

When I was sick as a little kid
وقتی که من مثل یه بچه کوچیک مریض بودم

To keep me happy there’s no limit to the things you did
برای اینکه منو شاد نگه داری.میگفتی هیچ محدودیتی واسه کارایی که کردی وجود نداره

And all my childhood memories
وهمه خاطرات بچگیم

Are full of all the sweet things you did for me
پر از چیزای قشنگی هستش که واسم انجام دادی

And even though I act craaazy
بااینکه من مثل دیونه ها واکنش میدادم

I gotta thank the Lord that you made me
من باید از خدا تشکر کنم که منو ساختی

There are no words that can express how I feel
هیچ کلمه ای نمیتونه طوری که من احساس میکنم رو بتونه بیان کنه

You never kept a secret, always stayed real
تو هیچوقت راز نگه نمیداشتی همیشه راستین بودی

And I appreciate, how you raised me
وازت قدردانی میکنم برای اینکه منو بزرگ کردی

And all the extra love that you gave me
وهمه عشق های بزرگی که بمن دادی

I wish I could take the pain away
وآرزو میکنم که بتونم این درد رو ازبین ببرم

If you can make it through the night there’s a brighter day
اگه بتونی سرار شب رو بگذرونی چون یه روز روشن تر وجود داره

Everything will be alright if ya hold on
همه چیز درست میشه اگه تحمل کنی

It’s a struggle everyday, gotta roll on
یه کشمکش هست هر روز باید بره کنار

There’s no way I can pay you back
هیچ راهی نیست که بتونم زحماتت رو جبران کنم

But the plan is to show you that I understand
اما این طرح نشون میده که من فهمیدم

You are appreciated
تو قدردانی شدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *