متن صورتجلسه بله برون

متن صورتجلسه مراسم بله برون – مشاره از رازنامه eqeuqe.hapin.ir – متن صورتجلسه بله برون متن صورتجلسه بله برون – eqeuqe.akpen.ir eqeuqe.fapin.ir – متن صورتجلسه بله برون متن جلسه بله برون – vazeh.com متن برای جلسه بله برون و دفتر بله برون رو چه جوری … improy.rapin.ir – متن صورت جلسه بله برون improy.diblog.ir – متن صورت جلسه بله برون نوشته های دفتر بله برون + صورتجلسه آموزش کامل مراحل خواستگاری و بله برون و عقد و اینا

نوشته های دفتر بله برون + صورتجلسه

متن صورتجلسه بله برون

در مراسم ازدواج این صورتمجلس قبل از عقد رسمی توسط مردان بزرگ ایل تنظیم می شود و به امضای چند نفر از بزرگان فامیل می رسد و پس از آن به دفتر ثبت ازدواج تحویل داده می شود . در ادامه مطب می توانید یکی از این صورتمجلسهایی که به زیبایی تنظیم شده است را ببینید .

بسم الله الرحمن الرحيم مورخه:
هوالمئلف بين القلوب بين الذي بحق محمدا واله طاهرين
انكاح به اذن و رضا عاليشائن هو الجنا ب (داماد) …..ابن … المتولد…. بشماره شناسنامه…… المقيم مدينه…….
والمنكوحه به اذنها ورضائتها وعصمتها وعفوتها وپناها بالغا وحي المسات بانوي باكره رشيده …… …. بنت
صدق….. المتولد….. به شماره شناسنامه……المقيم مدينه … به مهريه المعلوم القدر وصداق ……..سكه مباركه
جمهوري اسلامي ايران رايج درخزانه كشور يك جلد كلام اله مجيد به منزله صداقت زندگي يك شاخه نبات
سبز به منزله خرمي زندگي يك عددآينه روشن به منزله روشني زندگي كه زوجه ازمال زوج خود عندالمطالبه
دريافت بنمايد.الوكيل في مجانب طرفين زوج وزوجه مقدس القاب وفهام جناب اخوندعاقل وعاقد وفصيح الكلام
دركلام اله مجيد درهر بلادي از مسلمين كه بوده باشد.ازن صحيح وشرعي اززبان طرفين به عرصه ظهور
رسيده راجمع دارد صيغه دائمي وقائمي مهر مذكور موافق شريعت غراءمصطفوي وملت بيضاء مرتضوي با
لفظ گهر بار خود جاري فرموده.

امضاء/اثرانگشت :عروس امضاء/اثرانگشت داماد

امضاء/اثرانگشت پدر عروس

موردگواهي چندنفر ازبزرگا ن مجلس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *