متن و ترجمه ی اهنگ avril lavigne everybody hurts

متن و ترجمه ی اهنگ avril lavigne everybody hurts متن آهنگ everybody hurts – 20pesar.xyz ترجمه what the hell – Avril Lavigne • پارس اشعار Avril lavigne – Rock N Roll متن و ترجمه آهنگ Hurts To Bend Knee | مرکز عکس هنرمندان و ورزشکاران ایران متن و ترجمه آهنگ Queen – We Will Rock You متن و ترجمه آهنگ Bon Jovi – Complicated ترجمه متن آهنگ های خارجی مشاهدة فيلم Raees 2017 مترجم اون لاين متن و ترجمه ی آهنگ Love On Top از Beyonce

 

Goodbye, goodbye, goodbye my love
خدا نگهدار خدا نگهدار، خدانگهدار عشق من
I can’t hide, can’t hide, can’t hide what has come
نمیتونم، نمیتونم، نمیتونم مخفی کنم چیزی رو که داره اتفاق می افته
I have to go
باید برم
I have to go
باید برم 0

I have to go
باید برم
And leave you alone
و تورو تنها بذارم
But always know
ولی همیشه بدون
Always know
همیشه بدون 0

Always know that I love you so
همیشه بدون که من خیلی عاشقت هستم
I love you so
خیلی عاشقت هستم
I love you so, oh
آه، خیلی عاشقت هستم
Goodbye brown eyes
خدا نگهدار چشم قهوه ای من 0

Goodbye for now
فعلا خدا نگهدار
Goodbye sunshine
درخشش خورشید خدا نگهدار
Take care of yourself
مراقب خودت باش
I have to go
باید برم 0

I have to go
باید برم
I have to go
باید برم
And leave you alone
و تورو تنها بذارم
But always know
ولی همیشه بدون 0

Always know
همیشه بدون
Always know that I love you so
همیشه بدونم که من خیلی عاشقت هستم
I love you so
خیلی عاشقت هستم
I love you so, oh
آه، خیلی عاشقت هستم 0

La lullaby
لالایی
Distract me with your rhymes
منو با طنینت اغفال کن
La lullaby
لالایی
La lullaby
لالایی 0

Help me sleep tonight
کمک کن امشب خوابم ببره
La lullaby
لالایی
(La lullaby, la lullaby)
لالایی، لالایی
I have to go (goodbye)
باید برم- خدانگهدار 0

I have to go (lullaby)
باید برم – لالایی
I have to go (goodbye)
باید برم – خدانگهدار
And leave you alone
و تورو تنها بذارم
But always know (goodbye)
ولی همیشه بدون – خدا نگهدار 0

Always know (brown eyes)
همیشه بدون – چشم قهوه ای
Always know (goodbye)
همیشه بدون – خدا نگهدار
That I love you so
که خیلی عاشقت هستم
I love you so (goodbye lullaby)
خیلی عاشقت هستم – خدا نگهدار لالایی 0

I love you so, oh (goodbye)
خیلی عاشقت هستم، خدا نگهدار
I love you so (goodbye brown eyes)
خیلی عاشقت هستم، خدا نگهدار چشم قهوه ای من
I love you so (goodbye)
خیلی عاشقت هستم، خدا نگهدار
I love you so
خیلی عاشقت هستم
I love you so
خیلی عاشقت هستم
Goodbye brown eyes
خدا نگهدار چشم قهوه ای من
Goodbye my love
خدا نگهدار عشق من0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *