نیکی کریمی درباره بی مهری به "کیارستمی": قدرش را ندانستند/ توهین و تحقیر کردند

این همه سال زحمت کشیدند نه تنها کسی قدرش را ندانست بلکه به او توهین و تحقیر نیز کردند ادامه …