فروش سردار؛ حلال مشکلات روبین کازان

رستم سایمانوف مالک باشگاه روبین کازان که سردار آزمون را در اختیار داشت از دلیل فروش سردار آزمون گفت روبینکازان هنوز تعهدهای مالی به برخی بازیکنان و 3 تیم اسپانیایی دارد اما با برنامهریزی صورتگرفته هیچ بدهی عقبمانده نداریم &#45 &#45 &gt رستم سایمانوف مالک باشگاه روبین کازان که سردار آزمون را در اختیار داشت از دلیل فروش سردار آزمون گفت روبین کازان هنوز تعهدهای مالی به برخی بازیکنان و 3 تیم اسپانیایی ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *