تغییررویکردمدیریت شهری درخصوص بلندمرتبه ها

شهردارتهران بابیان اینکه بافراهم کردن ظرفیتهای مناسب دربافت فرسوده می توانیم جریانی برای نوسازی بافتهای فرسوده ایجاد کنیم گفت به ساختمانهای بلندمرتبه درخیابانهای تنگ شمال تهران مجوزنمی دهیم محمد علی نجفی ضمن گرامیداشت پنجاهمین سالروز درگذشت مرحوم تختی ابراز کرد وی هیچ گاه از مردم فاصله نگرفت و رابطه خود را هر روز با مردم مستحکم تر کرد مرحوم تختی هر چه مشهور تر شد و افتخارات بیشتری برای خود خانواده ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *