احصاء نقاط پرخطر شبکه هدایت آب های سطحی تهران

به منظور جلوگیری از خسارات جانی و مالی مرتبط با خطرات ناشی از سیلاب های احتمالی تمام مجاری روباز شبکه اصلی جمع آوری و هدایت آب های سطحی شهر تهران شامل روددره ها و کانال ها مورد بازدید میدانی قرار گرفت و همچنین آخرین وضعیت شبکه موجود برداشت شد به منظور آمادگی مواجهه با خطرات سیلاب های احتمالی صورت گرفت احصاء نقاط پرخطر شبکه هدایت آب های سطحی تهران به منظور جلوگیری از خسارات جانی و مالی مرتبط با خطرات ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *