چرا بعضی افراد نمی توانند نظر مخالف را تحمل کنند؟

اگر همه ما مثل هم بودیم یک نظر داشتیم و همه می دانستند که دیگری چه فکر می کند به نظرتان دنیا جای کسل کننده ای نمی شد به گزارش اخیراً برای شکل دادن به افکارم پیدا کردن منابع و ابراز عقیده دو مقاله از یک نفر را مطالعه کردم نظراتی که به این مقالات دادم محترمانه و مخالف بود اگر هر چیزی که نوشتم محترمانه نباشد روش ارتباطی ام مشکل دارد اما می دانم که این نمی توانست غیرمحترمانه باشد با اینحال آن فرد هر دو ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *