عملکرد و نتایج فرنگی کاران جوان در اسلواکی قابل تقدیر است لایق: عملکرد تیم کشتی آزاد جوانان در مسابقات جهانی در شورای فنی بررسی می شود

مدیر تیم های ملی کشتی آزاد گزارش خود را در زمینه عملکرد فنی کشتی گیران و کادر فنی به شورای فنی ارائه می دهد تا در نهایت نقاط ضعف بررسی و در صورت لزوم تصمیم گیری شود عملکرد و نتایج فرنگی کاران جوان در اسلواکی قابل تقدیر استلایق عملکرد تیم کشتی آزاد جوانان در مسابقات جهانی در شورای فنی بررسی می شود دبیر فدراسیون کشتی گفت مدیر تیم های ملی کشتی آزاد گزارش خود را در زمینه عملکرد فنی کشتی گیران و کادر فنی به ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *