صفحه ای که نیست

&&#35 xD از خیابان که داشتم رد می شدم اصلاً حواسم به ماشین ها نبود با صدای بوق موتورسیکلتی که از کنارم رد شد فقط یاد پدیده ی دوپلر افتادم الهه صابر از خیابان که داشتم رد می شدم اصلاً حواسم به ماشین ها نبود با صدای بوق موتورسیکلتی که از کنارم رد شد فقط یاد پدیده ی دوپلر افتادم اما به خودم نیامدم و توجهی به هشدارش نکردم همان طوری که ترافیک خیابان را به هم زده بودم از وسط شلوغی ماشین ها عبور کردم پل هوایی ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *