افشای پشت پرده اخراج بازیکن معروف

جلسه ای که چند روز قبل میان بازیکنان و مالک باشگاه نفت برگزار شد در نهایت جنجالی شد و به اخراج امیرحسین فشنگچی از این تیم انجامید چند روز قبل حمیدرضا جهانیان مالک باشگاه نفت جلسه ای را بازیکنان این تیم برگزار کرد در این جلسه جهانیان به بازیکنان اعلام می کند که با وجود داشتن سرمایه قابل توجه باشگاه از نظر نقدینگی دچار مشکل است او در میان صحبت هایش با اشاره به اینکه بازیکنان نباید اخبار تیم را به بیرون ادامه …