پست متفاوت رحمتی+عکس

مهدی رحمتی سنگربان آبی پوشان پایتخت پستی متفاوت را از خود منتشر کرد رحمتی که جایگاه خود را در ترکیب اصلی آبی پوشان از دست داده است به کارهای تبلیغاتی روی آورده است و برای خود درآمدزایی می کند ادامه …