ستاره ملی پوش ایرانی در فهرست خریدهای آیندهوون، رنجرز و 2 تیم انگلیسی

باشگاه مطرح فوتبال جمهوری چچن روسیه قیمت سنگینی برای فروش ملی پوش ایرانی خود در قبال پیشنهادهای 4 باشگاه هلندی انگلیسی و اسکاتلندی تعیین کرده است ادامه …