آقای جباری چرا امیدوار رضایی باید تاوان چک استقلال را بدهد/ شاید عرب ها پول بدهند که در آزادی ترقه بیندازند

شاید العین و الهلال پول بدهند تا در آزادی ترقه بزنند و لیزر بیندازند ادامه …